Utelekar

På våren och tidigt på hösten är det många som väljer att ha idrottslektionerna utomhus istället för inne i en idrottshall. Det finns mycket man kan göra utomhus som inte kräver alltför mycket utrustning eller förberedelser.

Om man har möjlighet att ta sig iväg till ett skogsområde finns det mycket roligt man kan hitta på. Någonting som alltid brukar vara populärt är en omgång med klassisk taga. En eller flera personer är tagare, och springer runt och försöker nudda de andra personerna. De personer som har blivit tagna blir själva också tagare, och när det bara finns en person kvar har den personen vunnit. Att leka taga i skogen gör att det blir ännu lite roligare. Man kan gömma sig lite bakom träd eller stenar, och det blir lite svårare att springa och ta sig fram. Att leka taga är ett bra sätt att få upp pulsen ordentligt och bli svettig, men på ett sätt som de flesta tycker att är roligt.

En annan rolig utelek är kedjekull. Även denna lek kan lekas antingen i en skogsmiljö, eller på en vanlig fotbollsplan. Det är två personer som börjar som tagare. Dessa personer måste hela tiden hålla varandra i handen. När tagarna har lyckats fånga en ytterligare person, går denna person också med i “kedjan” och är också tagare. Tagarna kan bara fånga personer med de händer som är fria och inte håller i någon annans hand. Leken fortsätter på detta sätt tills det bara finns en person kvar, som då har vunnit. Om man är en stor grupp som leker, kan man börja med två kedjor, det vill säga fyra personer som tagare. Den kedja som i slutet innehåller flest personer har då vunnit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *