Sveriges Olympiska kommitté

Sveriges Olympiska kommitté, SOK bildades den 27:e april 1913 och har till uppgift att sköta Sveriges deltagande i de Olympiska spelen. Det är SOK som beslutar om vilka aktiva som ska få delta i de Olympiska spelen, samt bland annat sköter marknadsföring och sponsring.

SOK har också till uppgift att sköta det praktiska kring Sveriges deltagande i de Olympiska spelen, såsom organisation och förberedelser. Det är också SOK som betalar ut ekonomiskt stöd till vissa idrottare.

SOK vill genom sitt arbete skapa fler goda förebilder för unga, man vill inspirera fler till att utvecklas inom och genom idrotten samt skapa förutsättningar för alla att utvecklas inom idrotten, oavsett kön, etnicitet eller ekonomiska förutsättningar. Dessutom vill man “sprida de olympiska värderingarna om vänskap, respekt och strävan efter utveckling”.

SOK:s styrelse består av en ordförande och åtta ledamöter, som väljs på varje årsmöte. Utöver dessa har de svenska ledamöterna i internationella olympiska kommittén automatiskt en plats även i SOK.

SOK har ansvaret för OS som utspelar sig både på sommaren och på vintern, och arbetar hela tiden för att Sverige ska få med sig så många medaljer som möjligt från båda dessa tillställningar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *