Internationella olympiska kommittén

De Olympiska spelens värdegrund bygger på att visa att människor, trots meningsskiljaktigheter, kan samexistera fredligt. Det är den internationella olympiska kommitténs (IOK uppgift att se till att detta kan ske.

En av IOK:s största, praktiska uppgifter är att besluta om i vilken stad eller i vilket land OS ska äga rum. Detta sker genom en process som börjar omkring tio år innan själva spelen ska äga rum. Då får länderna som är intresserade av att hålla OS sitta ner tillsammans med IOK för att få stöd och hjälp i att formulera en formell ansökan. Denna ansökan ska lämnas in åtta år innan OS ska hållas.

När detta har skett påbörjas den så kallade kandidatprocessen. Denna process sker i tre steg och avslutas med att de städer som ansöker lämnar in sin slutliga rapport. Det är denna rapport som ligger till grund för IOK-medlemmarnas omröstning om vilken stad som ska få arrangera OS. Detta är klart omkring sju år innan OS ska hållas.

Det är också IOK:s uppgift att bestämma vilka idrotter som ska vara med i OS. Arrangörslandet kan föreslå grenar som det vill ska tas med i programmet.

Till sist har man kommit fram till ett beslut och OS kan då genomföras.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *