Brännboll

När sommaren närmar sig kan det börja kännas trångt och instängt i idrottshallen. Då kan det vara dags att flytta ut idrottslektionerna utomhus. Utomhus har man ofta en större yta att använda, och eleverna kan springa mer fritt. Ofta har man kanske inte alla de redskap som man har inne i en idrottshall, men det finns mycket man kan göra som inte kräver speciellt mycket utrustning.

Att spela brännboll är alltid ett populärt inslag. Brännboll går till så att man delar in gruppen i två lag. Det ena laget börjar som “innelag” och ställer då upp vid kortsidan av planen. Spelplanen består av en fyrkant markerad med koner. Något till vänster, på den främre halvan av planen finns en brännplatta. Det andra laget, “utelaget”, ställer upp ute på själva spelplanen. En deltagare utses till brännare och ställer sig vid brännplattan. Spelet börjar med att den första spelaren i “innelaget” slår iväg en tennisboll med ett slagträ. Spelaren börjar sedan springa runt planen, på utsidan av konerna. Det är då “utelagets” uppgift att fånga bollen, kasta fram den till brännaren, som i sin tur fångar bollen, ställer sig på brännplattan och ropar “bränn”. Om innespelaren då befinner sig mellan två koner blir den spelaren bränd och måste gå tillbaka till konen bakom sig. Utelaget får då ett poäng. Men om innespelaren har hunnit fram och stannat vid en kon får han eller hon stanna där.

Om en utespelare skulle ta en lyra, det vill säga fånga bollen utan att den har nuddat marken, utdelas extrapoäng till utelaget. Om spelaren skulle lyckas fånga bollen med en hand, en så kallad enhandslyra, får utelaget ytterligare extrapoäng.

Om en innespelare skulle få på ett riktigt långt slag och därigenom hinna runt hela spelplanen innan bollen har nått brännplattan, får innelaget extrapoäng. Hur många extrapoäng som utdelas varierar med olika regler. Varje gång en innespelare har tagit sig runt spelplanen och passerar den sista konan, och då går i mål, får innelaget ett poäng. Den spelaren ställer sig då sist i kön och får sedan slå igen.

När det har gått en viss, i förväg bestämd, tid, till exempel tio minuter, byter innelaget och utelaget plats och det spelas lika lång tid igen. Det lag som efter att speltiden tagit slut har lyckats samla ihop flest poäng har då vunnit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *